Disaster recovery to podstawowe przykazania każdego dobrze zarządzanego przedsiębiorstwa.

Posted on

ludzie na spotkaniu biznesowym
Biorąc pod uwagę cechy wyróżniające korporację takie jak: duża liczba podzielonych zespołowo pracowników, osobowość prawna oraz istnienie procedur, zgodnie z którymi zorganizowana jest praca, na miano korporacji zasługuje już ogromna część przedsiębiorstw w całej Polsce. Dzisiejsze korporacje mają od kilkudziesięciu do kilkuset pracowników. Jedną z kwestii jest tutaj przykładowo zabezpieczenie na wypadek katastrof lub również tak zwane działania Business continuity management. Disaster Recovery to pojęcie z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego, dokładniej mówiąc jest to odtwarzanie w trybie wyjątkowym danego procesu albo procedury związanej z wznowieniem albo utrzymywaniem konkretnej infrastruktury teleinformatycznej, która jest bardzo istotna dla funkcjonowania pewnej organizacji.

Mówi się o niej z reguły w kontekście znacznych awarii, dotyczących wartościowych danych. Centrum zapasowe na wypadek tego rodzaju awarii powinno w każdej sytuacji znajdować się daleko od miejsca, gdzie możliwa jest katastrofa, żeby jak najlepiej chronić zgromadzone informacje. Business continuity management to inaczej mówiąc planowanie ciągłości działania. Pod takim pojęciem kryją się rozliczne działania w zakresie tworzenia, jak także weryfikacji albo aktualizacji określonych planów wznawiania działania w obszarze istotnych procesów dla konkretnej firmy czy również konkretnej organizacji. Są to przy tym działania podejmowane na wypadek danej katastrofy, takiej jak na przykład: pożar, trzęsienie ziemi, powódź.

Akcje takiego typu tycza się zdarzeń o dosyć niskim prawdopodobieństwie wystąpienia, lecz w wypadku zaistnienia posiadałyby one niebezpieczne skutki dla działania przedsiębiorstwa. Jakie mocne strony ma system ERP? Przede wszystkim stanowi scaloną całość, równolegle mając architekturę modułową. W momencie, gdy któryś z składników staje się niepotrzebny (np. księgowy), całość programu nadal będzie funkcjonowała poprawnie. Elementy modułowe współpracują ze sobą, mając oparcie w postaci ogólnej bazy informacji.

Spora, zintegrowana baza informatyczna dla całości firmy oferuje transparentność i niesamowitą łatwość dostępu do danych na każdym etapie wytwarzania i działalności. Umożliwia to zsynchronizowanie generalnych procesów. Kluczowymi założeniami procedur powiązanych mocno z Business continuity management jest zapewnienie pewnego funkcjonowania konkretnej organizacji w lokalu zastępczym, przykładowo w podstawowym zakresie jej możliwości. Fundamentem zarządzania ciągłością działania firm są najczęściej standardy tego typu jak choćby BS 25999, ISO 22301. Jeśli ktoś chce dowiedzieć się na ten temat więcej może odwiedzić profesjonalne fora sieciowe, których użytkownicy na pewno będą w stanie udzielać odpowiedzi na bardziej szczegółowe pytania.

System ERP może składać z dużej liczby różnego typu modułów. Jednym z elementów takiego systemu jest elektroniczny obieg dokumentów. Działa on w oparciu o kontrolowany przepływ informacji, w tym również dokumentów, między podmiotami, które nimi gospodarują. Koordynuje to pracę pomiędzy rozmaitymi działami w ramach danego przedsiębiorstwa i pozwala na utworzenie produktu (dokumentu) finalnego, będącego efektem pracy wielu pracowników.

Tags: bezpieczeństwo, Centrum zapasowe, system, dane, zarządzanie ciągłością