Inwestycja dla ludzi nieustraszonych

Posted on 16/05/2020 7:23am

W gospodarce wolnorynkowej istnieje wiele możliwości lokowania wolnych środków. Podobnych inwestycji dokonują wszyscy - zaczynając od osób indywidualnych, zaś na wielkich instytucjach kończąc. Termin ma bardzo duży zakres znaczeniowy, albowiem inwestycją może być nieskomplikowana bankowa lokata jak również skomplikowane instrumenty finansowe jak giełda albo rynek walutowy. Wszystko jest uzależnione od naszych umiejętności a również od zasobów pieniężnych jak też gotowości do poniesienia strat.

inwestycje
Author: www.sxc.hu
Source: www.sxc.hu
Trochę jak w kawałach z brodą, gdzie na bajki o tym jak dużo to można zyskać na jakimś interesie pada odpowiedź: "ty mi lepiej oznajmij jak dużo można stracić, bowiem co się zyska to się zobaczy". I faktycznie, coś w owej odpowiedzi jest kluczem do sukcesu w inwestowaniu, ponieważ określenie z góry kwoty jaką możemy stracić determinuje nam taktyki lokowania. Jeżeli mamy znaczną skłonność do ryzyka zainwestujemy w Opcje bądź rynek walutowy. Jeśli skłonność gracza do ryzyka jest na średnim poziomie zainwestuje on np. w akcje Orange na Giełdzie Papierów Wartościowych, o czym więcej . W najwyższym stopniu konserwatywny z oszczędzających nabędzie Obligacje Skarbowe. Następną wytyczną jaką trzeba się kierować to reguła zróżnicowania. Głównym błędem będzie kupienie jednego rodzaju narzędzi. Klasycznie powinno się lokowaną sumę rozdzielić na trzy części - za jedną nabywamy w największym stopniu ryzykowne papiery, jedna trzecia idzie na lokaty średnio ryzykowne natomiast trzecia część w bardzo bezpieczne. Podręcznikowa strategia inwestowania powinna tak dokładnie wyglądać.Załóżmy iż mamy 10 000 zł. wolnych środków finansowych. Dzieląc je na trzy mamy 3333,33.giełda
Author: Stéfan
Source: flickr.com
Każdą z tych równowartościowych kwot mogę określić na odmienny instrument finansowy, i tak przykładowo pierwsze 3333,33 wkładam w Obligacje - w największym stopniu pewne, bowiem gwarantowane przez Skarb Państwa papiery wartościowe. Drugą paczuszkę inwestuję w akcje Orange a ostatnią w najbardziej niebezpiecznym rynku walutowym FX - jest to inaczej wolny rynek walutowy. Najczęściej inwestują w nim ogromne podmioty tj. banki oraz instytucje państwowe, jednak rzecz jasna nie ma przeszkód żeby inwestować w nich indywidualnie. Jest to ogromnie ryzykowne, średnio 80 procent tychże inwestycji notuje straty w przeciągu 3 miesięcy od chwili pierwszej inwestycji.

Tags: oszczędności, Skarb Państwa, giełda, Obligacje, państwo, Forex, rynek walutowy, FX, Ministerstwo Finansów