Korzystna oferta finansowa

Posted on 04/12/2021 7:08am

Większa część ludzi zarabiających posiada jakieś oszczędności. Zwykle są one ulokowane na zwykłym rachunku i nie mamy z nich większych profitów.

Odpowiednim wyjściem jest ulokowanie środków na lokacie. Nie przynosi to kokosów, jednak mamy pewność, że kwota się trochę podwyższy. Takie ponadplanowe pieniądze mogą się przydać, szczególnie że nic nas to nie kosztuje. Lokata o ciekawym oprocentowaniu gwarantuje nam beztroskie oszczędzanie i pomnażanie własnych funduszy.

Banki przewyższają się w propozycjach nowych produktów bankowych. Aby rozpocząć oszczędzanie na lokacie wystarczy złożyć wniosek w BGŻ Optima. W ten sposób zaczynamy oszczędzanie. Jak pieniądze są nam konieczne nagle, przed terminem zakończenia lokaty, zdołamy rozwiązać umowę, a fundusze do nas powrócą w nie mniejszej kwocie niż ta, którą wnieśliśmy. Jeśli natomiast nie będziemy musieli korzystać z zainwestowanych pieniędzy wcześniej i dotrzymamy terminu lokaty, nabędziemy naliczone od ulokowanej sumy procenty.

pieniądze
Author: Barta IV
Source: http://www.flickr.com
Lokata Bezkarna to perfekcyjna oferta dla nowych klientów otwierających konto osobiste BGŻ Optima jednoczące nadzwyczaj pewne oprocentowanie lokaty z luksusem wypłaty środków bez straty naliczonych procentów. Zdołamy ją w każdej chwili zerwać, a wypracowane odsetki i tak trafią na nasze konto. Lokatę bezkarną może otworzyć osoba, która w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień włączania umowy w BGŻ Optima i nie była właścicielem takiego konta. Jeśli osoba nie osiągnie tego warunku, tworzona lokata jest standardową 3 miesięczną.

Jeżeli sądzisz, że w tym artykule są warte uwagi wiadomości, to przeczytaj również inne szerokie opracowanie (https://polisy.de/ubezpieczenie-auta) tej problematyki. Tam także znajdziesz interesujące zagadnienia.

Dokładniejsze informacje na temat lokaty BGŻ (na temat lokaty BGŻ).Lokata Bezkarna jest inwestycją terminową, nieodnawialną, zakładaną w złotych polskich. Można ustanowić wyłącznie jedną lokatę, a po jej zwieńczeniu, naliczone procenty są przenoszone na konto.

W przypadku zerwania inwestycji przed terminem, oddawany jest kapitał, oraz procent w sumie równej 100% sumy odsetek naliczonych od dnia otwarcia lokaty do dnia poprzedzającego dzień zerwania lokaty włączywszy. Od naliczonych procentów zostanie pobrany podatek od profitów kapitałowych zgodnie z aktualnymi formułami prawa. Oferta BGŻ Optima wyraźnie wyprzedza konkurencję, co jest bardzo dobrą wiadomością dla nas, petentów.

Tags: pieniądze, oszczędzanie, oferta, kwota