Menedżer - kompan czy dyktator, a więc o dylematach kierowania grupą

Posted on 21/10/2019 5:24pm

Stanowisko kierownicze wymaga głównie umiejętności kierowania zespołem. Przydzielenie poszczególnym pracobiorcom sprecyzowanych obowiązków pomaga skutecznie spełniać określone cele.
firma - pejzaż
Author: Prentsa Aldundia
Source: http://www.flickr.com


Dobry przywódca powinien znać własnych pracowników, by mieć pojęcie, w jaki sposób dobrze zmotywować ich, w jakich dziedzinach zagwarantować rozwój. Powinien on poznać zarówno już posiadane umiejętności, a również cechy charakteru, ażeby zdołać oszacować, czy ktoś jest ambitny i pragnie rozwijać się. Takiej osobie można bowiem polecić nowe zadania a także wyzwania - będzie to dobre zarówno dla firmy, jak i dla pracownika, który będzie się czuł wyróżniony. Powinien udzielać pomocy, lecz być też wymagającym oraz z pewnością konsekwentnym. W tej sytuacji idealne jest znalezienie złotego środka.


Światło diodowe
Author: LARS
Source: LARS


Serwis zumi w urządzniach moblinych
Author: Zumi
Source: http://www.zumi.pl


Bycie świetnym menedżerem nie jest łatwym zadaniem, gdyż ciężko być tak przyjacielem, jak też dyktatorem. Zarządzanie ludźmi nastręcza cech, które pozwolą z jednej strony na wyrażenie empatii oraz dobrego serca, zaś z drugiej strony wytrwałości i rygoru. Ich połączenie, acz może wydawać się trudne, najczęściej jest kluczem do szczęścia. Kierownik teamu nie może się wahać, musi mieć poczucie własnej wartości jak też nie wdawać się w dysputy z pracownikiem, jaki kwestionuje jego zdanie.
Powinien egzekwować od swego zespołu wykonywanie zleconych obowiązków, dawać rady umożliwiające jego prawidłowe wykonanie a także jasno wyrażać swe opinie, wartościując nie osoby, lecz sposoby ich działania. Umiejętność planowania to również cecha niezbyteczna do organizacji pracy teamu.

Tags: pracy, pomoc, Przedsiębiorstwa, sukces