W naszym kraju odzyskiwanie należności zazwyczaj kończy się na windykacji polubownej i bez ścieżki sądowej?

Posted on

windykacja
Author: Tori Rector
Source: http://www.flickr.com
Windykacja to pewna z metod dochodzenia własnych roszczeń za sprawą kredytodawcy - czyli osobę posiadającą uprawnienia do postulowania od dłużnika spełnienia świadczenia pieniężnego lub względnie rzeczowego - ale w dosłownym i pierwotnym znaczeniu znaczy jak również defensywę ostateczną, a czasami także zemstę. Jej początki dosięgają Cesarstwa Rzymskiego oraz prawa "rei vindicato", które w swobodnym interpretacji znaczy powództwo windykacyjne na mocy którego można było dopominać się o swoją własność umieszczoną w obcym, bezprawnym rozporządzaniu. Jeśli dostaniemy telefon od firmy windykacyjnej przede wszystkim musimy zachować spokój i wymagać od naszego rozmówcy, aby ten jasno i precyzyjnie objaśnił sprawę zadłużenia. Dłużnik ma prawo wiedzieć dokładni o jaką kwotę chodzi oraz z czego się ona wzięła.

Firma windykacyjna musi również przysłać listownie pismo które wzywa nas do spłaty kwoty zadłużenia z wyjaśnieniem podstawy roszczenia. Jeśli nie ma wątpliwości co do zasadności roszczenia, należy spokojnie umówić się z windykatorem na termin spłaty. Windykator bardzo często nalega na jak najbardziej prędką i jednorazową spłatę zaległości, jednakże w przypadku ciężkiej sytuacji finansowej dłużnika, ma on pełne prawo poprosić o rozłożenie spłaty na raty. Jest to właściwie obserwowanie dłużnika niż siłowe rozwiązanie.

Rodzaj ten stosowany jest przede wszystkim przez biura informacji gospodarczej głównie przez wysyłanie wezwania do spłaty z jednoczesnym ostrzeżeniem, iż w ewantualności nie wywiązania się dłużnika z należności, wiadomość o jego długu zostanie doręczona do państwowych BIG-ów na przykład do Krajowego Rejestru Długów. W chwili olania przez dłużnika tego typu ponaglenia, drugim krokiem jest wpisanie go do rejestru prowadzonego przez BIG. Tego typu windykacja stosowana jest przeważnie tylko w stosunku do dłużników, którzy zostali dłużnikami względnie niedawno, nie istnieje więc konieczność stosowania wobec nich ostrych typów postępowania windykacyjnego - idź na stronę. Oczywiście większość usługodawców stara się systematycznie płacić faktury, gdyż uczciwość jest bardzo cenioną cechą w biznesie i z pewnością powinno się mieć pozytywną opinię wśród klientów.

Jednak zdarzają się także firmy, które stale mają kłopoty finansowe i nie płacą swoim kontrahentom na czas. Poza tym nierzadko niewypłacalność jednej z firm może nieść ze sobą bankructwo drugiej.
monety
Author: daveynin
Source: http://www.flickr.com
W relacjach z firmą windykacyjną nie można unikać telefonów oraz rozmów z windykatorami, bo to przyśpieszy niekorzystną dla nas procedurę sądową oraz komorniczą. Regulacja długu na etapie windykacji polubownej dotyczy tylko kwoty głównej i ewentualnych odsetek ustawowych, natomiast sąd i komornik doliczą inne opłaty oraz koszty postępowania, jakie będzie trzeba zapłacić. Wtedy windykacja należności to zasadniczo kłopotliwa konieczność.

Oczywiście jeśli należność jest nieduży możemy na początek sami spróbować go odzyskać. Windykacja należności we własnym zakresie może być owocna pod warunkiem, że mamy świadomość, jak postępować. W takim wypadku możemy skorzystać z bazy gotowych pism, przygotowanych przez dobrych specjalistów. Dostęp do takiej bazy oferuje wiele kancelarii windykacyjnych, trzeba jedynie opłacić abonament i można samemu wydrukować gotowy wezwanie do komornika.

Jest to stosunkowo łatwy i nisko kosztowy sposób ściągania długów. Oczywiście w sytuacji większych sum oraz ilości dłużników powinno się wynająć kancelarię komorniczą, która będzie podejmować działania w naszym imieniu. W prawdzie jest to znacznie kosztowniejsza usługa, jednak ściąganie długów (mojawindykacja.pl/) za pośrednictwem kancelarii widndykacyjnej z reguły jest bardziej skuteczne.

Tags: dłużnik, firma, windykator, windykacja, bankructwo, koszty, abonament, usługa