Zaufanie klienta podstawą sukcesu przedsiębiorstwa

Posted on 19/07/2015 6:28am

Biznesmen
Author: http://sxc.hu
Source: http://sxc.hu
Każde przeprowadzane analizy pokazują, że pozyskanie przez firmę świeżego klienta jest z reguły kilkakrotnie droższe aniżeli utrzymanie klienta już posiadanego. Dlatego też bardzo znaczące jest dla wszystkich przemysłowców troska o własnego klienta. Istnieje sporo znanych sposobów pomagających w zachowaniu klienta. Jest kilka czynników, dla których przedsiębiorstwa decydują się na program lojalnościowy.

Bardzo często do prowadzenia tego typu działań popycha bardzo silna konkurencja. W wyniku dużego nasycenia rynku wiele firm posiada nieróżniące się od siebie oferty. Innym czynnikiem korzystania z podobnych programów jest pogłębiająca się nieufność konsumentów w stosunku do klasycznej reklamy. Wbrew pewnym przekonaniom, przeważnie to pogorszenie sytuacji firmy, a nie jej rozwój jest powodem dla wdrażania innych form promocji.

Firma wdrażająca program lojalnościowy, na początku powinna określić grupy docelowe, które będą nim objęte. Mogą to być tylko najwięksi partnerzy, sieci handlowe realizujące ustalone wcześniej minimalne wartości obrotów, dystrybutorzy z regionu, na którym nam najbardziej zależy lub wszyscy dotychczasowi odbiorcy. W zależności od ilości wybranych grup oraz ich oczekiwań, dobieramy właściwe narzędzia mające przynieść uczestnikom programu określone korzyści. Uformowanie trwałych, długotrwałych stosunków, z których korzyści czerpać będą obie strony interakcji nie byłoby możliwe bez sprzyjających im kultury organizacyjnej także systemu wartości przedsiębiorstwa.

Jeśli zakładałoby ono wyłącznie maksymalizację przychodów z teraźniejszych transakcji jako główny cel istnienia organizacji, wtenczas niewysokie istniałoby prawdopodobieństwo stworzenia długofalowych więzi firmy z klientem. Pracodawcy coraz częściej dostrzegają pożytki płynące z używania pozapłacowych programów motywacyjnych. Pogłębiają one zaangażowanie pracujących i umacniają związki z jednostką, co bezpośrednio przekłada się na osiągane rezultaty. Programy motywacyjne winny być dopasowane jednostkowo do potrzeb różnego członka zespołu.

Dla wielu ludzi pieniądze bez wątpienia tworzą największą motywację do pracy. Wprowadzenie klarownych zasad premiowania i metodycznych podwyżek uczyni, że personel zyskuje poczucie stabilizacji i bezpieczeństwa. Obecnie można zdobyć wiele bardzo istotnych wiadomości dotyczących programu lojalnościowego, bo funkcjonują różne serwisy, jak też czasopisma, gdzie przedstawiane są informacje na taki temat, przedstawiane są różne statystyki mające z tym związek, jak także znajdują się tam różne wskazówki, które pozwalają zdecydowanie lepiej zastosować taki program, w celu powiększenia dochodów finansowych i poszerzenia bazy klientów.

Tags: program, oferta, firma, odbiorcy, programy motywacyjne, serwisy, Czasopisma