Zmiany w rozrachunkach: jak w 2016 będzie wyglądał PIT od chlebodawcy

Posted on 13/04/2019 8:08am

Od roku 2016 chlebodawca będzie miał nowe obowiązki przy wypełnianiu PIT-11 dla swojego pracownika - określi m.in. rezydencje skarbową danej jednostki.
Płatnik składek ma obowiązek przekazać podatnikowi i odpowiedniemu urzędowi podatkowemu PIT-11, który mieści dane o przychodach otrzymanych w poprzednim roku przez pracobiorcę, zainkasowanych przedpłatach na podatek dochodowy i odprowadzonych składkach na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne.


Dokument winni pozyskać nie tylko pracobiorcy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, lecz także ci wykonujący swoje obowiązki na podstawie umowy zlecenia.
Rozliczanie podatku
Source: pixabay.com
Jeśli idzie o pity 2017, w blankiecie PIT-11 płatnik składek ma obowiązek podać przede wszystkim informacje o: dochodach pracownika, kosztach pozyskania dochodu z tytułu stosunku służbowego i pracy nakładczej, dochodach zwolnionych od podatku, pobranych zaliczkach i składkach. W przypadku PIT-11 chodzi o rzeczywiście osiągnięty przez podatnika dochód a także rzeczywiście zainkasowane zaliczki na podatek dochodowy. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej odwiedź rozliczanie pita.


Od stycznia 2016 r. w formularzu płatnik składek musiał będzie podać również, czy podatnik ma nieograniczony obowiązek podatkowy w naszej ojczyźnie. W praktyce pracodawca będzie musiał dowiedzieć się, w którym kraju pracownik posiada centrum interesów osobistych oraz ekonomicznych. Płatnik został także zobligowany do ustalenia, ile dni podatnik pomieszkuje w naszej ojczyźnie a także w pozostałych państwach - oraz czy nie było to więcej niż 183 dni w roku fiskalnym. Owe dane muszą w następnej kolejności być porównane ze statusem rezydencji pracobiorcy w innym kraju niż Polska. Ponadto, jeżeli chodzi o polskiego nierezydenta podatkowego płatnik musi pozyskać zagraniczny adres zamieszkania pracownika, jak także numer identyfikacyjny podatnika pozyskany w kraju rezydencji, jego rodzaj oraz kraj wydania numeru.


PIT-11 dalej może być złożony w formie papierowej tylko w przypadku przedsiębiorstw rozliczających od jednego do pięciu podatników.
Pozostałe osoby mają obowiązek dostarczyć blankiet drogą elektroniczną. Pracodawca, który zdecyduje się na formę papierową, ma zatem czas do końca stycznia na dostarczenie pit 36 do urzędu podatkowego.- podatek dochodowy

Tags: ubezpieczenie, informacje, czas, pracy, adres